PŘEDSTAVENÍ „CO SE STALO S JAMIEM?“ SE RUŠÍ

vlada

S politováním předkládáme toto vážné prohlášení našeho místopředsedy.